תקנון האתר

תקנון זה מנוסח בלשון זכר, אך כל האמור בו חל על נקבה ורבים במשתמע.

 

אנו מודים לכם כי בחרתם לגלוש באתרינו בכתובת www.shragainfo.co.il

על כל מדוריו, עמודיו, מאמריו ונספחיו (ולהלן: "האתר").

בעל אתר זה הוא שרגא איסוף מידע וחקירות (ע.מ.).

 

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש הנעשה באתר ותכניו, ויהוו בסיס משפטי לכל דיון בין המשתמש (כל אדם, חברה, תאגיד וגוף) ולקט מידע.

אדם רשאי לגלוש באתרינו אך ורק מעל גיל 16 שנים.

יש לגלוש באתרינו אך ורק בהתאם לתנאי תקנון זה. שימוש באתר מהווה הסכמה לכל התנאים בתקנון זה. במידה ואינך מסכים לתנאי תקנון זה, כולם או מקצתם, אינך רשאי לעשות שימוש במידע המופיע באתר לכל מטרה שהיא.

כל המידע באתר נועד לשימוש אישי בלבד, ואינו מהווה המלצה או תחליף לייעוץ. נשמח לעמוד לרשותך ולייעץ ייעוץ ראשוני חינם בטלפון 03-5440977, או באמצעות עמוד צור קשר. היוועצות במי מעובדינו אינה מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

אין לעשות שימוש כלשהו (לרבות העתקה, שיכפול, ציטוט, הפצה ופרסום) בתמונות, מידע ובמאמרים המפורסמים באתר ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של שרגא איסוף מידע וחקירות.

שרגא איסוף מידע וחקירות לא תישא באחריות כלשהי לתכנים המתפרסים באתר שלא על-ידה, בין אם הם פרסומיים או תכנים אשר הועלו על-ידי גולשים.

האתר משתנה מעת לעת. שרגא איסוף מידע וחקירות רשאית לעשות כל שינוי באתר, לרבות בתנאי השימוש בו, ועל כן זוהי אחריות המשתמש באתר לבדוק את תקנון השימוש בכל גלישה באתר.

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע והכרוך בו. סמכות שיפוט מקומית תהה לערכאה המוסמכת בת"א-יפו בלבד.