חקירות עובדים

יזם העומד להקים עסק חדש, או בעל עסק קיים, המעונין לגייס עובדים חדשים ישאף לכך שהעובדים שיגייס יהיו הטובים ביותר, המקצועים ביותר והאמינים ביותר. 


בידינו האפשרות לשלוח חוקר מקצועי בעל אמצעים ומיומנות לבצע ראיון עבודה מקיף, בו ניתן לבדוק אם העובד המועמד נחן בכל התכונות הנדרשות לביצוע התפקיד.  
הבדיקת כוללת התרשמות משפת גוף, יכולת ביטוי, אמינות ועוד.

 

במקביל באפשרותנו לבצע בדיקת רקע על העובד המועמד שתכלול את הסיבות בגינן סיים את העסקתו במקומות העבודה הקודמים, רקע פלילי, שימוש בסמים ורקע כלכלי.

 

בנוסף, במידה והתעורר אצלך חשד להתנהגות בלתי הולמת מצד אחד או יותר מהעובדים בחברתך (חשד להסתרת מידע, גניבה, ריגול תעשייתי וכו'), באפשרותנו לבצע בדיקות מקיפות על מנת להגיע לחקר האמת.