כלכליות ומסחריות

קיימים מקרים רבים בהם אנו זקוקים למידע כלכלי אודות אדם פרטי, חברה או גוף כלשהו,
בין היתר במקרה של הליך משפטי בין אם אתה התובע, או בין אם אתה הנתבע.

 

מידע זה עשוי להתייחס לנכסים ניידים ולא ניידים שבבעלות הנבדק, חברות שבבעלותו,
השקעות, הליכים משפטיים המתקיימים כנגדו, חובות, עבר פלילי ועוד.

 

החקירות בנושאים אלו מתבצעות על ידינו בארץ, בחו"ל בתחומי הרשות הפלסטינית. 

תוצאות החקירה יועברו אליכם באופן המתאים ביותר לצרכיכם כך שתוכלו לעשות בו את השימוש הטוב ביותר והמועיל ביותר מבחינתכם.

 

החקירות מתבצעות ע"י חוקרים המיומנים בתחום זה בשיטות גלויות וסמויות.