Please reload

March 9, 2020

"אל תדאגי אני שומר עליך..."

הסיפור שלי הפעם שונה מהסיפורים הרגילים אותם אני נוהג לפרסם.

במהלך שנותיי חקרתי אלפי אנשים, חלקם באופן גלוי וחלקם באופן סמוי.

היו אנשים שפגשתי פעם או פעמיים, הגשתי דו"ח עם ממצאי החקירה שלי ומעולם לא פגשתי אותם שוב.

לעומתם, היו מעטים שיצא לי ללוות אותם  למשך תקופה ארוכה, לפעמים למשך שנים...

באותה התקופה הייתי חוקר צעיר, פרילנסר.

המשרד בו עבדתי נתן שירותים לגוף ממשלתי גדול. גוף זה היה מעניק קצבאות חודשיו...

Please reload

  • Facebook Basic Square
Please reload

פוסטים אחרונים
חיפוש לפי נושאים
פוסטים עתידיים
ארכיון